Reklame

Når eg først har ei heimesida, så må eg reklamere litt for nåken av mine samarbeidspartnare :)

Birkenes Forskaling
v/ Ole Villiam Birkenes
Tlf: 45451637

Birkenes Hyttetomter/ tomter ved sjøen.
v/ Alf Ove Birkenes
Tlf: 53755932-95986602